Bokslut & årsredovisning

Oavsett om ni sköter den löpande bokföringen själv eller om vi sköter den så kan Sigilo Ekonomi stå till tjänst med att upprätta bokslut för er verksamhet och i förekommande fall årsredovsining.   

Som aukoriserad byrå via Srf konsulterna kan vi upprätta rapport om årsbokslut/årsredovisning ifall ni så önskar. 

Byråns affärsrådgivare hjälper även till att analysera bokslutet samt att tillsammans med er planera framåt.

  • periodbokslut
  • årsbokslut
  • bokslut/årsredovisning