Priser

Bokföring
Löpande bokföring & administrativt arbete 750 kr per tim
Lön
Löneadministration, intyg, rapporteringar m.m. 800 kr per tim
Bokslut
Bokslutsarbete 1 100 kr per tim
Årsredovisning K2 4 900 kr per st
Årsredovisning K3 1 100 kr per tim
Inkomstdeklaration
Inkomstdeklaration 2(AB) 1 800 kr per st
Inkomstdeklaration 4(HB) 1 800 kr per st
Inkomstdeklaration 1 och N3A(Ägare HB) 3 000 kr per st
Inkomstdeklaration 1 och NE(Enskild näringsverksamhet) 3 000 kr per st
K10(Ägare AB) 1 800 kr per st
Inkomstdeklaration 1(Ägare AB förtryckta uppgifter) 900 kr per st
Övriga deklarationsblanketter 1 400 kr per tim
Övrigt
Rådgivning & konsultationer 1 200 kr per tim
Registrering AB 4 500 kr per st
Fastpris paket Offert
Övriga tjänster Offert
Systemkostnad
Systemkostnad för Fortnox, Centsoft och övriga system tillkommer

Alla priser exklusive moms