Bristfälliga fakturor ansågs vara grovt bokföringsbrott

Högsta domstolen har i en dom i juni (B 3596-18) slagit fast att informationsbristerna i ett antal fakturor som ett företag fått från leverantörer var så omfattande att företagets förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunde bedömas. Företagaren, som ansvarade för bokföringen, ansågs därför ha gjort sig skyldig till bokföringsbrott.

Läs mer här

Skrivet 2018-07-03
Gå tillbaka