Full fart bakåt

”Istället för att ta nästa steg i utvecklingen med höjda gränsvärden för revisionsplikt så vill man återvända till det gamla genom att återinföra revisionsplikten för alla företag, tvärt emot resten av Europa. Riksrevisionen nämner inte ett ord i sin rapport om den viktiga insats och kvalitetssäkring som redovisningskonsulterna gör”, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna.

Läs mer här

Skrivet 2017-12-23
Gå tillbaka