Kundfakturering

Med utgångspunkt från dina underlag upprättar vi och skickar ut era kundfakturor. 

Gällande fakturan kan vi låta utskriftscentralen ta hand om kuvertering och frankering eller genom programmets e-postfakturering. Vårt program ger dig en tydlig bild över din kundreskontra och vilka fakturor som är betalda och vilka som inte är det. Vi kan även registrera inbetalningarna via fil från banken så kundreskontran ständigt är uppdaterad eller så kan vi visa er hur man gör så att ni kan sköta det själv.