Annat

Ny hemsida lanserad

Välkommen till vår nya hemsida.

Skrivet 2022-05-10

Bristfälliga fakturor ansågs vara grovt bokföringsbrott

Högsta domstolen har i en dom i juni (B 3596-18) slagit fast att informationsbristerna i ett antal fakturor som...

Skrivet 2018-07-03

Full fart bakåt

”Istället för att ta nästa steg i utvecklingen med höjda gränsvärden för revisionsplikt så vill man återvända till det...

Skrivet 2017-12-23